Dnavne arhive: 27. decembra 2011.

Grebac – poslednji izlet u 2011.god.

fotografije sa ovog izleta možete pogledati na sledećoj adresi https://plus.google.com/photos/106829320756193435506/albums/5690497200264441857?banner=pwa


%d bloggers like this: